Marja Blok Coaching

mens - werk - bewustzijn

Privacyverklaring

Privacyverklaring Marja Blok Coaching.

Marja Blok Coaching (hierna MBC of ik) verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens, met als doel de overeengekomen dienstverlening mogelijk te maken. Ik doe dit voor iedere cliënt waarmee een overeenkomst is afgesloten en voor iedereen die aangeeft een oriënterend gesprek te willen.

Hieronder lees je hoe ik met de verzamelde persoonlijke gegevens omga.

 MBC spant zich in om je persoonlijke gegevens betrouwbaar en zorgvuldig te verzamelen en bewaren. Ik verzamel persoonlijke gegevens om je te kunnen uitnodigen of het doel van onze opdracht te kunnen realiseren.

MBC heeft maatregelen genomen om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen diefstal, ongeoorloofd gebruik en openbaarmaking. Daarvoor is een vergrendeling toegepast op de opgeslagen gegevens.

MBC verbindt zich eraan de persoonsgegevens te verwerken, rekeninghoudend met de Europese Privacy Wetgeving. Dit is een verordening die in Europees verband tot stand is gekomen en geregeld op 27 april 2026 Op 25 mei 2018 is deze definitief van toepassing.

Hoe en met welk doel verzamelt Marja Blok Coaching persoonlijke gegevens?

 Persoonlijke gegevens verzamel ik met als doel:

1. het versturen van een uitnodiging of maken van een afspraak (persoonlijke kennismaking voorafgaand aan de overeenkomst van dienstverlening). Op mijn website staat een telefoonnummer en emailadres zodat je mij kan bereiken. Je bepaalt daarbij zelf welke gegevens je verstrekt; meestal in ieder geval je naam, emailadres en telefoonnummer.

2. het aangaan van een overeenkomst van opdracht met jou en de cliëntadministratie (bestaat uit Intake, Voortgang en Rapportage).Dan gaat het om informatie die je zelf aan mij verstrekt via het aanmeldformulier en die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht. Voor de uitvoering van de opdracht kan je, wanneer noodzakelijk of gewenst, toestemming geven zodat MBC informatie kan inwinnen bij derden.

3. de uitvoering van de financiële administratie (bestaande uit de facturering en de wettelijk verplichte boekhouding t.b.v. de belastingdienst).

Wanneer en waarom verwerk ik je persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens bewaar ik om je telefonisch, per mail of brief te kunnen bereiken voor een afspraak, om de opdracht overeenkomst te formuleren en de gevraagde dienstverlening uit te voeren en het doel daarvan te realiseren. Uiteraard moet ik ook voldoen aan wettelijke eisen, bijvoorbeeld op het gebied van de boekhouding t.b.v. de belastingdienst.

Persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt als je daarvoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld door zelf contact op te nemen of het invullen van het aanmeldformulier.

Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven voor commerciële doeleinden.

Hoelang bewaart Marja Blok Coaching je gegevens?

* Persoonsgegevens voor het maken van een afspraak, worden maximaal een jaar bewaard.

* Persoonlijke gegevens voor de opdracht overeenkomst en activiteiten om het doel van deze overeenkomst te realiseren, zoals bijvoorbeeld aantekeningen, worden 10 jaar bewaard. Dit komt overeen met de eisen van de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals.

* de financiële administratie en boekhouding kennen een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Wat gebeurt er bij website bezoek?

Op de website www.marjablokcoaching.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP adres van je computer, het tijdstip van de opvraging en gegevens die je browser meestuurt. De gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ik gebruik deze informatie eventueel om de werking van de website te verbeteren. Gegevens worden, zijn zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt Marja Blok Coaching voor de privacy van je gegevens?

Ik neem jouw privacy serieus en heb maatregelen genomen om de digitale gegevens te beschermen tegen diefstal, ongeoorloofd gebruik en openbaarmaking. Daarvoor is een vergrendeling toegepast op de digitaal opgeslagen gegevens.

Wat zijn je rechten?

Je hebt te allen tijde het recht om de gegevens in te zien en kunt vragen om correctie en/of laten verwijderen van persoonlijke gegevens, met in achtneming van wettelijke bewaartermijnen.

Wanneer je toestemming hebt verleend, mag je die op ieder moment ook weer intrekken.

Als je bovenstaande wilt, neem dan contact op met Marja Blok: info@marjablokcoaching.nl of 06-24237424.

Bij vragen of twijfels.

Marja Blok Coaching spant zich in om je persoonlijke gegevens betrouwbaar en zorgvuldig te verzamelen en bewaren. Ik vind privacy belangrijk en behandel je gegevens met zorgvuldigheid. Zo snel het kan, ga ik op je vraag in en in elk geval binnen vier weken.

Heb je de indruk dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of wil je meer informatie over de manier waarop de beveiliging van je gegevens geregeld is, dan waardeer ik het als je contact met mij opneemt.

Marja Blok: info@marjablokcoaching.nl of 06-24237424.

Marja Blok Coaching is gevestigd aan: Morgen 7, 6942 LD Didam. KvK nummer: 09130509.

Wat kun je doen als je een klacht hebt?

Heb je na inzage en verzoek tot correctie toch het idee dat er niet goed met je gegevens wordt omgegaan of heb je bezwaren, dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Via deze link kun je een klacht indienen https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.Copyright 2023 © Marja Blok Coaching - mens - werk - bewustzijn  -  Algemene voorwaarden  -  Privacyverklaring  -  Disclaimer